Gmina Krasnystaw ma budżet na 2021 rok. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 29 grudnia, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach.

  Przyjęty we wtorek plan finansowy zakłada ponad 38 milionów 860 tysięcy dochodów i wydatki na poziomie około 38 milionów 310 tysięcy. – To pierwszy od wielu lat budżet, zakładający nadwyżkę w wysokości ponad pół miliona złotych.

   Na inwestycje zaplanowaliśmy prawie 3 miliony 200 tysięcy, przy czym w budżecie zostały ujęte tylko te zadania, na które mamy podpisane umowy o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych – podkreśla wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

   Do najpoważniejszych wydatków wójt zalicza prawie 1,5 miliona złotych na termomodernizację ostatniej szkoły – w Małochwieju Dużym, około 1 miliona 100 tysięcy, na przebudowę drogi Wincentów – Krupiec i ponad 130 tysięcy na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

  Na termomodernizację szkoły w Małochwieju Dużym gmina ma przyznaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na pokrycie maksymalnie 85 procent kosztów netto. Przetarg ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, a prace powinny być wykonane do końca przyszłorocznych wakacji.

  Przebudowa drogi Wincentów – Krupiec będzie współfinansowana ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skąd samorząd otrzyma pieniądze na pokrycie ponad 63 procent kosztów netto. Przetarg na wykonanie tych robót jest już ogłoszony, a sama inwestycja powinna być zrealizowana do końca lipca 2021 roku.

   Także z PROW Gmina Krasnystaw otrzyma dotację na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku GCK w Siennicy Nadolnej. Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania jest planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku. Wójt gminy Krasnystaw zastrzega, że przyjęty we wtorek budżet będzie w trakcie roku nowelizowany, w zależności od ogłaszanych decyzji w sprawie przyznania dotacji na kolejne zadania.

  Z Funduszu Dróg Samorządowych staramy się o dofinansowanie na przebudowę dróg osiedlowych w Siennicy Nadolnej o wartości kosztorysowej prawie 1 miliona 700 tysięcy złotych. Około 3 milionów chcemy pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planujemy przeznaczyć na dozbrojenie terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, Wincentowie i Krupcu.

  Czekamy również na rozpatrzenie wniosku Powiatu Krasnostawskiego o wsparcie z FDS przebudowy drogi w Łanach, na którą razem z samorządem powiatowym musimy zabezpieczyć po połowie wkładu własnego. Szacunkowa wartość tej inwestycji sięga 5 milionów złotych – wylicza wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik.

  Gmina Krasnystaw zaproponowała również samorządowi województwa 800 tysięcy złotych pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi. Po raz pierwszy, w przyszłym roku, miejscowy samorząd będzie musiał dołożyć do oświaty ponad połowę pieniędzy przyznanych na ten cel przez państwo. Te zadania będą gminę kosztować ponad 14 milionów 880 tysięcy, z czego tylko około 7 milionów 200 tysięcy stanowi subwencja oświatowa.

Data opublikowania: 16:09, 29 grudnia 2020

Kategorie: Wiadomości