Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wotum zaufania wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Decyzje podjęła na sesji w czwartek 22 lipca.

   Na przyjęcie obu uchwał samorządy mają czas do 30 lipca. Za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy radni, a podczas głosowania nad wotum zaufania 11 radnych zagłosowało “za”, a 4 wstrzymało się od głosu.

   Prognozy gospodarcze na 2020 rok związane z pandemią były bardziej pesymistyczne niż okazało się to w rzeczywistości, ale nie zmienia to faktu, że był to ciężki rok. Widać to na przykład po wpływach z podatku od osób fizycznych PIT, które powinny co roku rosnąć w naszym przypadku o około 400 – 600 tysięcy złotych.

   O ile w 2018 mieliśmy z tego tytułu prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych, a rok później około 4 milionów 950 tysięcy, to w 2020 roku ten poziom się nie zmienił mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Jednocześnie podkreśla, że dzięki dyscyplinie wydatków, po wielu latach po raz pierwszy samorząd zamknął budżet 2020 roku nadwyżką w wysokości około 1 miliona 400 tysięcy złotych.

   Jeszcze bardziej optymistyczne są dane o nadwyżce operacyjnej w wysokości 4 milionów 400 tysięcy, świadczącej o możliwościach inwestycyjnych. To kwota porównywalna do miasta Krasnystaw, które ma budżet dwukrotnie większy od naszego – dodaje pani wójt. Na inwestycje Gmina Krasnystaw wydała w ubiegłym roku około 8 milionów. Najwięcej, bo prawie 3 miliony 100 tysięcy pochłonęła termomodernizacja szkół w Jaślikowie, Krupem i w Krasnymstawie.

   Większość środków samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Korzystając ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, za 1,5 miliona złotych gmina przebudowała drogę w Krupem. Pieniądze z FDS zostały wykorzystane na pokrycie 60 procent kosztów.

   W 2020 roku Gmina Krasnystaw realizowała również wspólne zadania drogowe z samorządami – wojewódzkim i powiatowym. Na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 Krasnystaw – Rudnik Szlachecki w Zażółkwi, samorząd przeznaczył prawie 800 tysięcy złotych. Kolejne 200 tysięcy to środki na przebudowę trasy powiatowej w Bzitem i dokumentację techniczną podobnej inwestycji na trasie Zakręcie – Majdan Krzywski. Ponadto prawie 450 tysięcy gmina przekazała na dokapitalizowanie spółki Kras-Eko i 150 tysięcy na przebudowę drogi gminnej w Siennicy Nadolnej. Plan dochodów na 2020 rok został wykonany w 101,53%, a wydatków – w 93,74%.

Data opublikowania: 06:01, 26 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości