herbugk wGmina Krasnystaw razem z innymi samorządami Partnerstwa Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego skorzysta z unijnych pieniędzy na przygotowanie inwestycji, wykorzystujących odnawialne źródła energii i ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

   Podczas sesji we wtorek 12 października radni zgodzili się na przystąpienie do projektu, którego liderem będzie Gmina Skierbieszów. W sumie w realizację planów pod hasłem “W kierunku samowystarczalności energetycznej” chce się zaangażować osiem samorządów. Oprócz gmin Krasnystaw i Skierbieszów będą to Grabowiec, Sitno, Miączyn, Stary Zamość, Izbica i Kraśniczyn.

   Samorządy mają już przyznane pieniądze z Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach Programu Horyzont 2020. Chcą je wykorzystać m.in. na przeprowadzenie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej wybranych obiektów.

   W przypadku gminy Krasnystaw wybrane zostały budynki urzędu gminy i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, które są intensywnie wykorzystywane, a co za tym idzie, efektywność planowanych inwestycji powinna być wysoka.

   W urzędzie gminy planuje się zamontować pierwsze zestawy ogniw fotowoltaicznych, a w szkole w Małochwieju Dużym zamierza się dołożyć takie urządzenia oraz wymienić i uszczelnić dach. To powinno przynieść oszczędności i zwiększyć naszą samowystarczalność energetyczną. Przyjęcie wtorkowej uchwały umożliwia podpisanie z Gminą Skierbieszów porozumienia w tej sprawie. Podobne decyzje mają podjąć wszyscy partnerzy, którzy zadeklarowali udział we wspólnym projekcie.

   Część gmin już ma takie uchwały. Wszystkie powinny je przyjąć do połowy października, a sam audyt i dokumentacja projektowa mają być gotowe do jesieni 2022 roku. Na realizację całego projektu samorządy otrzymają 60 tysięcy euro, które mają wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. 

   Wspólny wniosek jest jednym z zaledwie 10 zgłoszonych z Polski, który został zaakceptowany do dofinansowania. To także jedyny projekt, który będzie realizowany przez partnerstwo gmin wiejskich. Pozostałych 9 wniosków, bezpośrednio do European City Facility, złożyły duże polskie miasta.

Data opublikowania: 06:49, 13 października 2021

Kategorie: Wiadomości