herbugk wRada Gminy Krasnystaw przyjęła nowe, nieco wyższe niż obecnie, stawki podatków lokalnych na 2022 rok. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas sesji w piątek 12 listopada. Radni obniżyli cenę skupu żyta, potrzebną do uchwalenia podatku rolnego, ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 61 złotych 48 groszy, do 58 złotych. Oznacza to, że podatek rolny będzie w przyszłym roku wyższy o 3 złote niż w 2021 i będzie wynosić 58 złotych za hektar przeliczeniowy.

Stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną o 3,6 procent, czyli o „wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku”. Rada gminy uchwaliła również przepisy zmieniające dotychczasowe zasady odbioru niektórych odpadów komunalnych. Chodzi o frakcję zmieszaną w zabudowie jednorodzinnej, która od kwietnia do października, była odbierana raz na dwa tygodnie. Według nowych zasad takie odpady będą odbierane raz na trzy tygodnie. Zmiany będą dotyczyć również zabudowy wielorodzinnej, gdzie „papier i tektura” będą odbierane częściej niż, bo co dwa tygodnie, a nie jak obecnie – raz w miesiącu. Zmienią się także terminy odbioru odpadów biodegradowalnych. Od kwietnia do października w zabudowie jednorodzinnej będą one odbierane raz na miesiąc, a w zabudowie wielorodzinnej – co dwa tygodnie. Nowe przepisy zostaną uwzględnione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który ma być ogłoszony w tym miesiącu, a nowa umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Radni zgodzili się także na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami z budżetu gminy. By zbilansować cały system, oprócz wpłat od mieszkańców z tytułu „opłaty śmieciowej”, samorząd musi dołożyć 150 tysięcy złotych. Ponadto rada postanowiła przekazać Powiatowi Krasnostawskiemu 700 tysięcy złotych na zakończoną już przebudowę drogi Krasnystaw – Łany – Kolonia Chełmiec. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w gminie Krasnystaw prace były prowadzone na odcinku o długości około 1,5 kilometra w miejscowości Łany. Z budżetu państwa samorząd powiatowy otrzymał dotację na pokrycie połowy kosztów. Reszta to środki z Powiatu Krasnostawskiego i Gminy Krasnystaw. Podczas piątkowej sesji radni zwiększyli również czesne za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez gminę. Jeśli dziecko będzie przebywać w takiej placówce dłużej niż 5 godzin, opłata będzie wynosić, zamiast dotychczasowych 85 groszy – 95 groszy za każdą dodatkową godzinę. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Rada zgodziła się także na realizację wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie, projektu „Aktywna mama”, finansowanego ze środków budżetu państwa. To propozycja dla kobiet, wracających na rynek pracy po przerwie, związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka. W ramach projektu panie będą mogły liczyć m.in. na: bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i kasy fiskalnej oraz wizażu, indywidualne konsultacje z psychologiem, terapeutą i doradcą zawodowym oraz trzymiesięczny staż zawodowy, stypendium i zatrudnienie po ukończeniu stażu.

Data opublikowania: 06:38, 15 listopada 2021

Kategorie: Wiadomości