Unijne pieniądze się kończą, ale Publiczny Żłobek w Stężycy Kolonii nie zostanie zamknięty.

Podczas sesji we wtorek 8 czerwca Rada Gminy Krasnystaw postanowiła, że przejmie jego utrzymanie, ustalając koszty pobytu dzieci i stawkę za wyżywienie.

   Żłobek w Stężycy Kolonii dla 16 maluchów rozpoczął działalność we wrześniu 2019 roku. Na jego utworzenie i prowadzenie przez dwa lata otrzymaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, ale 31 sierpnia projekt się kończy. Radni uznali jednak, że taka placówka jest potrzebna, dlatego jej prowadzenie od nowego roku szkolnego przejmie samorząd.

   Potrzebę utrzymania żłobka potwierdzają rodzice, którzy od września chcieliby posłać do tej placówki swoje dzieci, bo chętnych jest więcej niż może przyjąć placówka. Podczas wtorkowej sesji radni zadecydowali, że czesne będzie wynosić 200 złotych miesięcznie, a stawka za wyżywienie została ustalona na poziomie 8 złotych dziennie.

   Ponadto rada gminy wprowadziła do tegorocznego budżetu pieniądze na przebudowę dwóch dróg w osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Nawierzchnia na tych trasach jest bardzo zniszczona, a lepsza droga jest bardzo potrzebna. Stoi tu 3 większe bloki i 4 mniejsze, w których mieszka około 600 osób. Poza tym jest jeszcze centrum kultury, ośrodek zdrowia, bank i kilka sklepów. Szacujemy, że położenie nowej nawierzchni z kostki i modernizacja oświetlenia mogą kosztować około 1 miliona 800 tysięcy złotych, z czego połowę mamy szansę otrzymać z budżetu państwa.

   Wniosek o przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na razie jest na liście rezerwowej projektów, które otrzymają dofinansowanie. Z zapowiedzi wojewody lubelskiego wynika jednak, że ostatecznie pieniądze zostaną przyznane, dlatego gmina już teraz zabezpieczyła na ten cel pieniądze na wkład własny przekraczający 1 milion złotych, i przygotowuje przetarg na wykonanie robót. Ten ma być ogłoszony najpóźniej na przełomie czerwca i lipca a sama inwestycja ma być zrealizowana w ciągu roku od podpisania umowy z wojewodą o przyznaniu dofinansowania.

   Podczas wtorkowej sesji radni wpisali do budżetu również 11 tysięcy złotych na kolejny projekt usuwania azbestu. To 30 procent całkowitych kosztów, które samorząd zamierza pokryć dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wniosek został już złożony i jeśli zostanie zaakceptowany, szkodliwych wyrobów zawierających azbest będzie się mogło pozbyć za darmo ponad 40 właścicieli budynków w gminie Krasnystaw.

Data opublikowania: 07:33, 9 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości