ministerstwo rolnictwa rozwojuMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt strategiczny Radykalne uproszczenia dla rolników. Jego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Celem ministerstwa oraz władz gminy Międzyrzec Podlaski jest dążenie do tego, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich rolników do pomocy w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety znajdującego się na stronie https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Data opublikowania: 12:12, 24 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości