porozumienie 001Gmina Krasnystaw jest jednym z ośmiu samorządów, które będą razem starać się o unijne dotacje. Ogólne zasady współpracy zostały określone w zawartym jeszcze w 2020 roku partnerstwie, które teraz ma formę międzygminnego porozumienia. Oprócz Gminy Krasnystaw obejmuje ono gminy Izbica i Kraśniczyn z powiatu krasnostawskiego oraz Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość z powiatu zamojskiego.

To kolejny krok w kierunku skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych, które będą dostępne w najbliższych latach. – Wspólnie mamy większe szanse na pieniądze, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać potencjał samorządów, położonych w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Konkretne cele zostały zapisane w gotowym już „Partnerstwie Strategii Terytorialnej”, czyli jednym z najważniejszych dokumentów niezbędnych do występowania o unijne środki – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Cała strategia została zaprezentowana podczas spotkania członków Rady Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, które odbyło się w Skierbieszowie. Zanim powstał dokument jego autorzy prowadzili badania ankietowe, a także wykonali audyty energetyczne i projekty instalacji fotowoltaicznych dla 20 budynków użyteczności publicznej oraz przygotowali dokumentację fotowoltaiki, solarów, pieców na biomasę i pomp ciepła dla prawie 3,5 tysiąca budynków prywatnych.

Oprócz OZE w strategii zostały zapisane inne projekty, które dotyczą klimatu i ochrony środowiska, a także turystyki, młodzieży, seniorów i aktywizacji mieszkańców.

Dotychczasowe działania międzygminnego porozumienia były prowadzone w ramach pilotażowych programów „Centrum wsparcia Doradczego” i „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich.

porozumienie 002

porozumienie 001

(fot. UG Skierbieszów)

Data opublikowania: 13:27, 16 lutego 2023

Kategorie: Wiadomości