W przyszłym roku Gmina Krasnystaw planuje wydać na inwestycje 31 milionów złotych, co stanowi aż 45 procent całego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji we wtorek 19 grudnia, za uchwałą budżetową zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

Kolejny rok z rzędu nie tylko zwiększamy środki na inwestycje, które na przykład w kończącym się roku sięgały 20 procent budżetu, ale również zmniejszamy zadłużenie. W 2020 roku wynosiło ono 12 milionów złotych, na koniec października 2022 roku – 9 milionów 900 tysięcy, a na koniec października bieżącego roku wynosi 8,5 miliona złotych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że na większość zadań pozyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – ocenia wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Wzrost wydatków inwestycyjnych przełoży się m.in. na poziom wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W stosunku do kończącego się roku w 2024 wskaźnik ten będzie wyższy o 2 tysiące 885 złotych i będzie wynosić 8 tysięcy 283 złote.

Najbardziej kosztowna będzie budowa kolektora sanitarnego w Siennicy Nadolnej. W przyszłorocznym budżecie rada gminy zapisała na ten cel 5 milionów 900 tysięcy złotych, z czego 4 miliony będzie stanowić rządowa dotacja na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Kolejne ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych to środki na dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego, współfinansowanej ze środków Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”. Inwestycja rozpoczęta pod koniec 2023 roku ma być zakończona w pierwszym kwartale 2024. Z tego samego źródła samorząd ma przyznane dofinansowanie na budowę drogi w Siennicy Nadolnej, w budżecie na 2024 rok na ten cel radni zabezpieczyli 3 miliony 290 tysięcy złotych. Także z “Polskiego Ładu” będzie pochodzić większość pieniędzy na budowę sieci wodociągowej Latyczów – Widniówka, wartość kosztorysową tej inwestycji szacuje się na 2 miliony złotych.

Dzięki wsparciu z “Polskiego Ładu” Gmina Krasnystaw planuje również przebudowę drogi w Wincentowie, na którą rada gminy zaplanowała prawie 1 milion 900 tysięcy złotych oraz termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej. W tym drugim przypadku prace warte 1 milion 100 tysięcy złotych są planowane w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym. – Będzie to drugi etap prac termomodernizacyjnych, a kolejnym obiektem, w którym planujemy podobne prace, będzie siedziba urzędu gminy, na którą mamy zaplanowane 860 tysięcy złotych – dodaje Edyta Gajowiak-Powroźnik. Z części rządowego programu dedykowanej terenom po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych samorząd sfinansuje dwa zadania. Będzie to budowa drogi w Krupem o wartości 1 miliona 760 tysięcy złotych i budowa drogi w Białce, warta 850 tysięcy.

Kolejnym zadaniem drogowym o wartości 1 miliona 700 tysięcy złotych będzie przebudowa drogi w Małochwieju Dużym. Większość pieniędzy na tę inwestycję będzie pochodzić z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyłącznie z własnych środków gmina chce wybudować sieć wodociągową Krupiec – Krupe. Koszt tego zadania szacuje się na 1 milion 200 tysięcy złotych.

Korzystając z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku Gmina Krasnystaw chce wybudować drogę w miejscowości Kasjan. Na ten cel radni zapisali 460 tysięcy złotych, z czego połowę będzie stanowić dotacja z budżetu państwa.

W przyszłorocznym budżecie jest również 500 tysięcy złotych na pomoc dla samorządu województwa lubelskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 Krasnystaw – Rudnik Szlachecki i ponad 200 tysięcy na budowę placu zabaw przy szkole w Małochwieju Dużym. Na plac zabaw samorząd ma przyznane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli oferty potencjalnych wykonawców nie przekroczą wartości kosztorysowej, dotacja powinna wystarczyć na pokrycie 80 procent kosztów.

Data opublikowania: 12:58, 21 grudnia 2023

Kategorie: AktualnościWiadomości