Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadzone zostały zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw.

   Mając powyższe na uwadze osoby, które otrzymały pomoc materialną – stypendium szkolne – w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków do urny ustawionej w wejściu głównym budynku Urzędu Gminy Krasnystaw.

    W tym celu wyłożono dla Państwa koperty oraz przygotowano oświadczenia o nr konta bankowego, na który dokonany ma być zwrot pieniędzy. Całość dokumentów należy wrzucić do urny w zaklejonej kopercie opisanej następująco:

„ STYPENDIUM SZKOLNE”- Imię i Nazwisko osoby składającej.

Przypominamy jednocześnie, iż termin składania rozliczenia mija w dniu 20 listopada 2020 r.

stypendium2

Data opublikowania: 12:57, 6 listopada 2020

Kategorie: Wiadomości