Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 26.04.2021 r. do 7.05.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Będą przyjmowane wyłącznie zgłoszenia związane z odbiorem odpadów azbestowych z ziemi.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie lokalizacji,
Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem.

 

Data opublikowania: 11:23, 26 kwietnia 2021

Kategorie: Wiadomości