BBA

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w dniach: 31.01.2022 r. – 08.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnystaw oraz na stronie https://azbest.lubelskie.pl/Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl/ – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.

Data opublikowania: 07:50, 27 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości