Gmina Skierbieszów realizuje przedsięwzięcie „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 05.03.2024r. – 30.09.2024r.

Wnioskodawca wraz z partnerami (Gmina Grabowiec, Gmina Kraśniczyn, Gmina Miączyn, Gmina Krasnystaw, Gmina Izbica, Gmina Stary Zamość) pragną stworzyć na obszarze objętym realizacją społeczności OZE, które najbardziej będą odpowiadać uwarunkowaniom regionu i potrzebom zidentyfikowanych interesariuszy. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie koncepcji rozwoju dla wybranych społeczności energetycznych, zatrudnienie koordynatora, szkolenia oraz akcje informacyjno-edukacyjne. Dla stworzenia społeczności OZE konieczne jest opracowanie koncepcji rozwoju, która określi kluczowe kierunki działania i główne cele.

Koncepcja skadać się będzie z następującyhc elementów:

  • diagnoza zasobów posaidanych przez członków społeczności energetycznej;
  • przewidywany model funkcjonowania społeczności energetycznej;
  • ogólny Plan Inwestycyjny;
  • szczegółowy Plan Działań Przedinwestycyjnych.

W wyniku realizacji projektu powstaną społeczności energetyczne najbardziej dopasowane do potrzeb podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu.

Dofinansowanie z UE: 300 833,94 zł

Data opublikowania: 09:39, 20 czerwca 2024

Kategorie: AktualnościFundusze Unijne