Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na zakup jedenastu zapór przeciwpowodziowych oraz jednej pompy zatapialnej EVAK.

To profesjonalny sprzęt ratowniczy, który stanowi podstawowe wyposażenie jednostek straży pożarnej. Najczęściej wykorzystywany jest do działań w przypadku zagrożenia powodziowego, szczególnie w stanach nagłych wynikających z załamania pogody.

Zakupiony sprzęt pozwoli w razie potrzeby podjąć jednostce OSP Małochwiej Duży szybszą i skuteczniejszą interwencję w sytuacjach zagrożenia życia, mienia oraz środowiska naturalnego, co w konsekwencji przyczyni się do bezpiecznej, szybkiej i bardziej efektywnej pracy wykonywanej przez strażaków podczas działań ratownictwa technicznego oraz innych miejscowych zagrożeń.

Umowa na dofinansowanie zadania została zawarta pomiędzy OSP Małochwiej Duży a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, z terminem realizacji zadania do 30 listopada 2023 r.

Sfinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA

Data opublikowania: 11:57, 15 listopada 2023

Kategorie: Wiadomości