Kończy się obecna kadencja samorządów. Władze gminy Krasnystaw podsumowały minione 5-lecie na tradycyjnym spotkaniu noworocznym, które odbyło się w piątek 19 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. O dokonaniach miejscowego samorządu w latach 2019 – 2023 mówiła wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która zwróciła uwagę, że w tym okresie samorząd zrealizował inwestycje o wartości prawie 50 milionów 700 tysięcy złotych, z czego ponad 38 milionów to środki, które gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych. Pieniądze te zostały wykorzystane m.in. na remonty, budowę i modernizację ponad 25 kilometrów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dodatkowe inwestycje były udziałem gminnych spółek. Na przykład Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu za ponad 5 milionów złotych zrealizowało dwa projekty, związane z poprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, współfinansowane ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejny projekt, o wartości ponad 10 milionów złotych, zrealizowało Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” w Wincentowie. W tym przypadku większość środków pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Mimo poważnych środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne przez ostatnie pięć lat Gmina Krasnystaw systematycznie zmniejszała zadłużenie. Na koniec 2019 roku wynosiło ono ponad 12 milionów 300 tysięcy złotych, co stanowiło 29 procent budżetu, a w 2023 roku zadłużenie spadło do około 8,5 miliona, czyli 19 procent budżetu.

Tych i innych dokonań minionych 5 lat podczas piątkowego spotkania władzom samorządowym gratulowali m.in. senator Józef Zając, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i zastępca burmistrza Krasnegostawu Lucjan Cichosz.

Wśród gości byli również przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele firm i zakładów działających na terenie gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych gminie, radni, sołtysi, prezesi OSP, przewodniczące kół gospodyń wiejskich oraz inne osoby, zaangażowane w rozwój społeczności lokalnej.

Dopełnieniem noworocznego spotkania był występ młodych wokalistów z Klubu Solisty, działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

Data opublikowania: 10:07, 23 stycznia 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości