INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEGO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) Starosta Krasnostawski informuje, że w dniu 01 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KST 3312B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 422 w obrębię ewidencyjnym Jaślików w jednostce ewidencyjnej gmina Krasnystaw.Inwestor: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02- 677 Warszawa

 

Data opublikowania: 09:26, 11 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości