Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” informuje o realizowanym w okresie 02.06.2023 r. – 30.09.2023 r. projekcie grantowym LGD Krasnystaw PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. AKTYWNI RAZEM.

     Dzięki pozyskanym środkom finansowym powiększony zostanie potencjał rzeczowy naszego stowarzyszenia, który służył będzie społeczności lokalnej wsi Małochwiej Mały i społeczności Gminy Krasnystaw.

W ramach projektu zakupiliśmy;

aparaturę nagłośnieniową do organizacji imprez wewnętrznych i zewnętrznych;
namiot wystawowy niezbędny dla promocji produktów lokalnych;
stół zewnętrzny do gry w szachy i warcaby;
siatki do bramek na boisko do gry w piłkę nożną;
4 piłki do gry w piłkę nożną;
4 ławki ogrodowe;
radioodtwarzacz Philips niezbędny do działalności świetlicowej z dziećmi;
koszopopielnicę.

Koszt projektu wynosi 17 215 zł.

 

logo

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania: 10:18, 22 sierpnia 2023

Kategorie: Wiadomości