„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” na lata 2020-2035 jest dokumentem zwierającym analizę możliwych i planowanych działań jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 908 z późń.zm.) oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Opracowany dokument pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia Rozwoju Elektromobilności.

załącznik: „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”

Data opublikowania: 09:14, 8 października 2020

Kategorie: Realizowane projekty