NFOSiGW

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia będzie przygotowana na lata 2020-2035.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany dokument pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.

Wdrażanie strategii przyczyni się do obniżenia zużycia energii i paliwa w transporcie publicznym oraz obniżenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej i gospodarstw domowych. Strategia przyczyni się również do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Krasnystaw i regionu.

Data opublikowania: 09:15, 2 września 2020

Kategorie: Realizowane projekty