Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym (21.02.2024 r.) opublikował ogłoszenie o:

  1. terminie naboru wniosków o pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej,
  2. wysokości stawek pomocy z tego tytułu.

Wnioski będzie można składać w terminie od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

Stawki pomocy wniosą od 250 do 1 000 zł/ha i będą uzależnione od wysokości szkód oraz obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków.

Ogłoszenie MRiRW jest dostępne na stronie ministerstwa pod adresem: Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Data opublikowania: 12:43, 23 lutego 2024

Kategorie: Aktualności