IMG 20210114 182549Mieszkańcy gminy Krasnystaw chętnie korzystają z funduszu sołeckiego. Niektóre sołectwa przeznaczają te środki na remont czy doposażenie świetlic wiejskich, ale tylko nieliczni takie remonty wykonują sami. Takim przykładem są mieszkańcy Czarnoziemi, którzy za pieniądze z funduszu kupili niezbędne materiały, a potem wyremontowali jedno z większych pomieszczeń w miejscowej świetlicy.

Położyli nowe płytki na posadzkach, wymienili drzwi, wyrównali i pomalowali ściany, a także wymienili osprzęt elektryczny, w tym włączniki i gniazda. Wszystkie prace mieszkańcy Czarnoziemi wykonali własnymi siłami, a koszty materiałów nie przekroczyły 8 tysięcy złotych. Oprócz tego miejscowa świetlica została doposażona w nowe meble, w tym 110 krzeseł, 18 składanych stołów. Te zakupy kosztowały ponad 12 tysięcy złotych, które również pochodziły z funduszu sołeckiego. Doposażenie czy remonty świetlic wiejskich to bardzo popularna forma wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Dzięki temu w ubiegłym roku prace remontowe zostały wykonane z Jaślikowie, Ostrowie Krupskim i Latyczowie. W pierwszej edycji funduszu sołectwa w gminie Krasnystaw miały do wykorzystania 420 tysięcy złotych, w tym roku ich dyspozycji jest prawie 457 tysięcy.

 

Data opublikowania: 13:17, 25 stycznia 2021

Kategorie: Wiadomości