Zakończyła się rewitalizacja pomnika Żołnierzy Kampanii Wrześniowej w Zastawiu Kolonii w gminie Krasnystaw. Przy odnowionym obelisku została zamontowana nowa tablica informacyjna, a jej odsłonięcie odbyło się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.

W piątek 10 listopada przy pomniku spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, gminnych i miejskich instytucji i placówek oświatowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Pomnik w Zastawiu Kolonii upamiętnia bitwę z 19 września 1939 roku, w której zginęło 86 żołnierzy. Obeliskiem od wielu lat opiekuje się Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, a przeprowadzona w tym roku renowacja była możliwa dzięki środkom z programu „Czuwamy! Pamiętamy!” Fundacji „Orlen”, o które postarał się Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”. Pieniądze zostały wykorzystane m.in. na odnowienie liter na pomniku, uporządkowanie i utwardzenie kostką terenu wokół niego, nowe ogrodzenie i granitową tablicę z opisem wydarzeń, które upamiętnia obelisk. Ponadto na jego szczycie ponownie pojawiła się replika ułańskiego hełmu, którego oryginalna wersja przestrzelona na polu walki została kiedyś skradziona.

Podczas piątkowej uroczystości wykonane prace podsumował dyrektor SP w Małochwieju Dużym Andrzej Jasionowski, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Odnowiony pomnik poświęcił proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego ksiądz Jarosław Wójcik, a wśród gości byli: Stefan Ciechan, syn autora pomnika Józefa Ciechana, Janusz Korneluk z chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, delegacje policji, straży pożarnej, aresztu śledczego i Nadleśnictwa Krasnystaw, dyrektorzy szkół z Siennicy Nadolnej i Krasnegostawu oraz sołtysi, przedstawiciele lokalnych organizacji i kół gospodyń wiejskich z Małochwieja Małego, Małochwieja Dużego oraz sołectwa Zastawie Kolonia i Łany.

Druga część piątkowej uroczystości odbyła się w szkole w Małochwieju Dużym, gdzie dyrektor Andrzej Jasionowski przypomniał genezę powstania pomnika, podziękował osobom, które zaangażowały się w prace rewitalizacyjne. Podczas swojego wystąpienia zacytował również fragmenty prywatnych zapisków jednego z mieszkańców Małochwieja, naocznego świadka wydarzeń z 1939 roku. Do tego co wydarzyło się 84 lata temu i sobotniego Święta Niepodległości w artystyczny sposób nawiązali także uczniowie SP w Małochwieju Dużym, którzy zaprezentowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny.

W sobotę 11 listopada w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy gminy Krasnystaw spotkali się w Siennicy Nadolnej. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, którą odprawił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Andrzej Kowalczyk. Po eucharystii uczestnicy obchodów przeszli na stadion w Osiedlu „Cukrownia” gdzie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego zaintonowanego przez zespół „Sami Swoi” z miejscowości Zastawie Kolonia i Łany przy akompaniamencie kierownika Kapeli „Cukrowniacy” i instruktora Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Ryszarda Króla. Na miejscowym stadionie nastąpiło również uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, postawiony w ubiegłym roku w ramach ogólnopolskiego projektu „Pod biało-czerwoną”.

Za zakończenie gminnych obchodów narodowego święta odbył się koncert pieśni patriotycznych w GCK w wykonaniu, działających przy placówce, Klubu Solisty i zespołu „Melodia” oraz zespołu „Sami Swoi”.

Data opublikowania: 13:32, 13 listopada 2023

Kategorie: Wiadomości