herbugk mm

     Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Rolnicy w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mającymi miejsce na terenie Gminy Krasnystaw, mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy na drukach dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych.

    Wzory wniosków dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw (pok. nr 3). Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, na formularzu wniosku udostępnionego poniżej. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. Wypełniony formularz należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

    Oszacowania szkód następuje w terminie do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

    Załącznik:

Wniosek o oszacowanie strat

Data opublikowania: 08:00, 8 sierpnia 2023

Kategorie: Wiadomości