GOPS Krasnystaw jest partnerem projektu pilotażowego „Szansa dla Młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Grupa docelową projektu są osoby młode do 30 roku życia ( bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie)

W ramach projektu realizowane będzie doradztwo:

 • zawodowe,
 • edukacyjne,
 • psychologiczne,
 • mieszkaniowe,
 • prawne,
 • w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Jedną z form pomocy proponowanych uczestnikom projektu jest kompleksowa informacja dotycząca świadczonego wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Uczestnicy projektu, wymagający bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Ośrodka, będący w trudnej sytuacji życiowej lub bytowej, będą mieli możliwość uzyskania fachowej pomocy i informacji o możliwych formach świadczonej pomocy oraz warunkach jej uzyskania.

W ofercie znajdzie się także:

 • 3 miesięczny staż (stypendium 3200 zł brutto miesięcznie)
 • Szkolenia zawodowe indywidualne
 • Test zawodu po 1000 zł dla uczestnika projektu i pracodawcy
 • Bon na start do 5000 zł

Dodatkowo pracodawcy za zatrudnienie uczestnika projektu na okres 3 miesięcy otrzymają premię po 2500 zł przez okres 3 miesięcy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie doradczym ul. Piekarskiego 1, pok. 41, 22-300 Krasnystaw ( internat I L.O. w Krasnymstawie) oraz na stronie internetowej: www.szansadlamlodych.pupkrasnystaw.pl

Szansa dla młodych , Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

Projekt pilotażowy „Szansa dla Młodych”realizowany w ramach naboru na projekty pilotażowe
pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Data opublikowania: 12:26, 26 października 2023

Kategorie: Wiadomości