pis logoW nawiązaniu do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2022 r., znak: EP.SO.7310.2.2022 oraz pisma Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 marca 2022 r., znak DNS-EP.966.1.23.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że decyzją z dnia 10 marca 2022 r., znak PLPR.640.105.2022.ŻK Minister Zdrowia zwolnił z rezerwy szczepionkę Verorab (numer serii: T1D391V, data ważności: 30.06.2022 r.).

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:11, 30 marca 2022

Kategorie: Wiadomości