Gmina Krasnystaw kontynuuje obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W poniedziałek 14 listopada w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyła się Gminna Akademia, która rozpoczęła większy projekt integracji międzypokoleniowej i wychowania patriotycznego, dofinansowany z budżetu państwa.

    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa i zaprzyjaźnionych instytucji oraz delegacje szkolne z gminy Krasnystaw.

    Goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny, który młodzież ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym przygotowała pod kierunkiem nauczycieli Hanny Berbeć i Krzysztofa Darmochwała. Wysłuchali również referatu dyrektora Andrzeja Jasionowskiego, który przedstawił sylwetki działaczy niepodległościowych związanych ze szkołą w Małochwieju Dużym, w tym postaci Protazego Wnorowskiego jednego z pierwszych kierowników placówki oraz nauczycielki Anny Moskwy.

    Na widowni zasiedli m.in.: poseł Krzysztof Grabczuk, senator Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik z pracownikami i radnymi, Dziekan Dekanatu Krasnystaw-Wschód i proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie ks. kan. Jarosław Wójcik, dyrektor chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, sołtysi, delegacje powiatowych, miejskich i gminnych placówek oświatowych i kulturalnych, a także regionaliści oraz byli i obecni pracownicy szkoły i absolwenci.

    Poniedziałkowa uroczystość była pierwszym elementem projektu pod nazwą “Wieczornice patriotyczne – edukacja międzypokoleniowa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

    Wniosek o przyznanie środków złożył Uczniowski Klub Sportowy “Victoria”, działający przy SP w Małochwieju Dużym, który w swoim statucie, oprócz działalności sportowej, ma wychowanie patriotyczne przez sport.

   Kolejnym działaniem w ramach tego samego projektu będzie spotkanie w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Jego uczestnicy obejrzą ten sam program, który uczniowie zaprezentowali w poniedziałek w szkole, a oprócz tego razem będą śpiewać patriotyczne pieśni. W planach jest jeszcze konkurs plastyczny pod hasłem “Małochwiej w roku 1918” i międzyszkolny gminny piłkarski turniej niepodległości dla najmłodszych uczniów, a w grudniu w tym samym miejscu odbędzie się wspólne kolędowanie.

Data opublikowania: 07:16, 15 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości