W gminie Krasnystaw zakończyła się termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej. Prace były prowadzone w Szkole Podstawowej w Jaślikowie, Szkole Podstawowej w Krupem wraz z przedszkolem i Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, który prowadzi gmina wiejska.

Większość pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji kosztowała około 3 milionów złotych, z czego 1 milion 900 tysięcy stanowi dotacja, którą Gmina Krasnystaw pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

   Pieniądze te zostały wykorzystane m.in. na: docieplenie ścian i izolację fundamentów, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachów i częściową wymianę dachu oraz całkowitą modernizację kotłowni z wymianą grzejników i sieci wody użytkowej. Ponadto wszystkie obiekty zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

   To ostatnie z trzech zadań, które Gmina Krasnystaw wykonała w ramach większego projektu, współfinansowanego z funduszy unijnych. Przed dwoma laty przeprowadziła termomodernizację Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy, a w ubiegłym roku podobne prace zostały wykonane w Punkcie Przedszkolnym w Stężycy Kolonii oraz Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej.

  Wartość całego projektu przekroczyła 7 milionów 300 tysięcy złotych, w tym prawie 4 miliony 300 tysięcy to środki z RPO WL.

termo 2020 logotyp

 

Data opublikowania: 07:10, 7 grudnia 2020

Kategorie: Wiadomości