600px PKW logoPrzypominamy, że 2 października 2023 r. upływa termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Ponadto 2 października 2023 r. kończy się również termin na zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Natomiast 6 październik 2023 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W dniu 12 października 2023 r. upływa termin na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Krasnystaw pokój 1 i 113 (tel. 82 576 3753 wew. 001 i 113).

Data opublikowania: 08:17, 28 września 2023

Kategorie: Wiadomości