mdRozpoczęła się termomodernizacja kolejnego budynku szkolnego w gminie Krasnystaw. Tym razem prace są prowadzone w Małochwieju Dużym, a większość pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. Zakres robót będzie podobny do tych, wykonanych w poprzednich latach w kilku innych budynkach użyteczności publicznej, w ramach odrębnego projektu, także współfinansowanego z pieniędzy unijnych.

Trzeba m.in.: docieplić ściany, zaizolować fundamenty, zakonserwować stolarkę okienną i wymienić drzwi oraz wykonać centralne ogrzewanie i zamontować instalację fotowoltaiczną. Wszystko będzie kosztować ponad 1 milion 170 tysięcy złotych. Gmina Krasnystaw pokryje tylko część tych kosztów, a resztę będzie stanowić unijna dotacja. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego będzie pochodzić ponad 840 tysięcy złotych. Wszystkie prace w Małochwieju Dużym powinny się zakończyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To kolejny budynek użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw poddany termomodernizacji. W 2018 roku prace były prowadzone w Wiejskim Domu Kultury w Krynicy, a rok później – w Punkcie Przedszkolnym w Stężycy Kolonii i Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Ostatnie trzy zadania w ramach tego samego projektu to termomodernizacja szkół w Jaślikowie, Krupem i w Krasnymstawie, wykonana w 2020 roku. Wszystkie były współfinansowane ze środków unijnych.

Data opublikowania: 09:28, 7 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości