30 milionów złotych przeznaczyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2024 r. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Generator jest aplikacją webową, dostępną na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Gmina lub powiat składa wniosek do właściwego wojewody:
w zakresie Modułu I – w terminie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r.
w zakresie Modułu II – w terminie od dnia 1 lipca 2024 r. – nabór ciągły.

Wojewoda, po weryfikacji złożonych wniosków, sporządza (odrębną dla modułu I i modułu II) listę rekomendowanych wniosków do finansowania i przekazuje ją do ministra.

Szczegółowe informacje:
https://niepelnosprawni.gov.pl

Data opublikowania: 12:17, 10 lipca 2024

Kategorie: Aktualności