UCHWAŁA NR XXXV/265/14
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

UCHWAŁA NR XXXI/234/13RADY GMINY KRASNYSTAWz dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/233/20/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

UCHWAŁA NR XXXI/232/2013RADY GMINY KRASNYSTAWz dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 UCHWAŁA NR XXVI/196/13RADY GMINY KRASNYSTAWz dnia 8 maja 2013 r.

 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXIII/173/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Uchwała Nr XXIII/172/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 Uchwała Nr XXIII /171/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/170/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 Uchwała Nr XXIII/169/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Uchwała Nr XXIII/168/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 Uchwała Nr XXIII/167/12Rady Gminy Krasnystawz dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

Data opublikowania: 10:22, 28 listopada 2019

Kategorie: Odpady Komunalne