Trzy uczniowskie kluby sportowe z gminy Krasnystaw otrzymają wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Na razie ich przedstawiciele odebrali symboliczne czeki po 5 tysięcy złotych każdy, które mają zostać wykorzystane w ciągu kilku tygodniu. Wszystkie pieniądze będą przeznaczone na doposażenie klubów.

    Dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości UKS “Polana” działający w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej wzbogaci się o dwie rozkładane bramki do piłki nożnej. Będą one wykorzystywane podczas zajęć w mniejszych grupach, a nie na pełnowymiarowym boisku.

 

    UKS “Victoria”ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym otrzyma komplety kijków do nordic walking, rower do ćwiczeń na zajęciach z bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowy stół do tenisa.

    UKS “Trójka” z Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie wzbogaci się o dwa rowery do zajęć z BRD, które od lat przynoszą efekty w postaci sukcesów w konkursach, nawet o zasięgu krajowym.

    Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Krasnystaw czeki o łącznej wartości 15 tysięcy złotych przekazali wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpułkownik Piotr Burak. Odebrali je – dyrektor SP w Siennicy Nadolnej Małgorzata Policha, dyrektor SP w Małochwieju Dużym i prezes UKS “Victoria” Andrzej Jasionowski oraz prezes UKS “Trójka” Paweł Haładyj w towarzystwie wójt gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak-Powroźnik.

    Wszystkie zakupy powinny zostać sfinalizowane najpóźniej do połowy grudnia, ale jest szansa, by uczniowie otrzymali nowy sprzęt jako prezent na “Mikołajki”.

    Uczestniczący w spotkaniu dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Piotr Burak poinformował również, że uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z gminy Krasnystaw mogą wziąć udział w nowym programie edukacyjnym resortu sprawiedliwości, którego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do pracy w służbie więziennej. Przedstawiciele placówek oświatowych zadeklarowali, że skorzystają z tej propozycji, a szczegóły mają być ustalane w najbliższym czasie.

 

LOGOTYP

 

Data opublikowania: 07:20, 15 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości