Urząd Gminy Krasnystaw będzie lepiej dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Załatwianie spraw będzie dla nich łatwiejsze, ponieważ będą mogli korzystać ze specjalnych urządzeń i narzędzi, które samorząd kupił dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

 

   Chodzi o usprawnienie obsługi osób z różnymi dysfunkcjami, od słabosłyszących, przez niedowidzące, po takie, które mają problemy z poruszaniem się. Słabosłyszący będą mogli korzystać na przykład z pętli indukcyjnej, ułatwiającej komunikację. Osoby niepełnosprawne ruchowo, które mogą mieć problem z wejściem do urzędu, będą mogły wezwać asystenta, a także prosić o pomoc podczas wizyty w toalecie albo skorzystać ze specjalnego krzesła ewakuacyjnego.

   Ponadto dla bezpieczeństwa gości na schodach wewnętrznych pojawią się dodatkowe oznakowania, a na drzwiach toalety zostaną zamontowane tabliczki brajlowskie. Podobne tabliczki, informujące o tym, że do urzędu można wejść z psem asystującym, pojawią się również na drzwiach zewnętrznych.

   Wszystko kosztowało ponad 13,5 tysiąca złotych, które w całości pochodziły z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Oprócz zakupów w ramach projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, realizowanego we współpracy m.in. ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny, Gmina Krasnystaw przeprowadziła w urzędzie audyt dostępności, a także opracowała procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

   Nowe rozwiązania mają być wprowadzone w miejscowym urzędzie do końca maja.

Data opublikowania: 06:57, 13 maja 2022

Kategorie: Wiadomości