herbugk wZgodnie z zarządzeniem Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik – Wójta Gminy, od 4 maja Urząd Gminy Krasnystaw jest częściowo otwarty. Na potrzeby obsługi mieszkańców przygotowano trzy pokoje na parterze budynku. W Biurze Obsługi Interesantów można załatwić m.in. sprawy z zakresu działalności gospodarczej, uzyskać zaświadczenia o stanie majątkowym czy pobrać druki wpłat podatków. Otwarty jest również pokój Nr 1, w którym tradycyjnie rozpatrywane są sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi czy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Na potrzeby osób zamierzających załatwić sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej, budownictwa, czy ochrony środowiska przygotowano dodatkowo pokój nr 3. Natomiast klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługiwani są w wejściu do tej placówki w specjalnie utworzonym na te potrzeby miejscu.

Wszyscy zainteresowani, którzy wybierają się do naszego Urzędu lub Ośrodka powinni pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad bezpieczeństwa:– wejście do budynku możliwe jest jedynie drzwiami głównymi, lub prowadzącymi bezpośredni do Ośrodka, – interesanci zobowiązani są do noszenia środków ochrony osobistej w postaci maseczki i rękawiczek lub do dezynfekcji rąk w wejściu do budynku,– kontakt z pracownikami możliwy jedynie pojedynczo.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w Biurze Obsługi Interesantów. Można je również wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu, przesyłać za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego nadal nie będą odbywać się dyżury Wójta Gminy Krasnystaw, a skargi i interwencje przyjmowane są za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez skrzynkę ePUAP.

Data opublikowania: 11:25, 7 maja 2020

Kategorie: Wiadomości