logo

Gmina Krasnystaw w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

     Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nowej strony internetowej dostosowanej do WCAG 2.1.2., zwiększenie poziomu kompetencji pracowników w zakresie WCAG 2.1 oraz obsługi strony www, zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu, wyrównanie różnic w dostępie do informacji w Gminie, ułatwienie dostępu do informacji z wykorzystaniem strony internetowej.Wartość grantu: 32270,50 zł.

 

Data opublikowania: 11:02, 2 stycznia 2023

Kategorie: Fundusze Unijne