NFOiGW

Gmina Krasnystaw informuje, że zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Krasnystaw”, w ramach umowy dotacji nr 19/2022/03/OZ-UP-go/D z dnia 12.01.2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

   Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych tj. koszty transportu z miejsca wskazanego do zbierania na terenie gminy (PSZOK), odzysk i unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

   W wyniku realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku na terenie Gminy Krasnystaw zebrano 28,730 ton odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wykonawca zadania: EAST ECO Daniel Czyżak ul. Podleśna 42, 21 – 512 Zalesie.

Data opublikowania: 09:49, 9 września 2022

Kategorie: Realizowane projekty