wfosigwWójt Gminy Krasnystaw informuję, że do dnia 30 września 2022 r. na terenie Gminy Krasnystaw firma „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica Kolonia 94, 23 – 251 Dzierzkowice, odbiera bezpłatnie wyroby azbestowe od mieszkańców gminy, którzy biorą udział w realizowanym projekcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnystaw”.

Kwota dofinansowania w formie dotacji obejmuje koszty demontażu, transportu  i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 82 576 37 53 wew. 209

Data opublikowania: 10:11, 8 lipca 2022

Kategorie: Wiadomości