Zabezpieczenie wąwozu lessowego w Latyczowie polegało na   wykonaniu  na  dnie  wąwozu   drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  wzdłuż  drogi  gminnej  przebiegającej  w  wąwozie o wysokich  pionowych  skarpach.  Obfite intensywne deszcze oraz  wody  roztopowe  powodowały  degradację  dna  wąwozu ( powstawanie  wyrw ) oraz  osuwanie  się  jego  zboczy.    Zabezpieczenie wykonano   na  odcinku  0,170 km. Dzięki jednostronnemu nachyleniu  jezdni oraz  wykonaniu  przy  jezdni  cieku z elementów  prefabrykowanych zabezpieczono dno wąwozu przed   degradacją.    Droga  ta  stanowi ważne  połączenie dla  mieszkańców  okolicznych  miejscowości, umożliwia  bowiem  dojazd  do łąk  poprzez  istniejący  most   przez  rzekę  Wieprz.

Prace  wykonywało: Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  Sp. z o.o.. ul. Podgórze 2 7,   22-100 Chełm.

Prace  wykonywane były w okresie 15.07.2008r – 25.09.2008r.

Zabezpieczenie   wąwozu  lessowego  w  miejscowości  Latyczów

Nakłady finansowe ogółem:  144 518,88zł

Objętych umową o dofinansowanie:  137 401,06zł

w tym  dofinansowanie MSWiA:  109 900,00zł  

Data opublikowania: 08:17, 23 października 2019

Kategorie: Wąwozy