Zabezpieczenie wąwozu lessowego w Niemienicach polegało na   wykonaniu  na  dnie  wąwozu   drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  wzdłuż  drogi  gminnej  przebiegającej  w wąwozie o wysokich  pionowych  skarpach. Obfite intensywne deszcze oraz  wody  roztopowe  powodowały  degradację  dna  wąwozu ( powstawanie  wyrw ) oraz  osuwanie  się jego  zboczy.

Zabezpieczenie wykonano  w  dwu etapach:I etap   na  odcinku    0,490 km  w 2008r.II etap  na  odcinku    0,310 km  w 2009r.

 Dzięki odpowiedniemu  nachyleniu  jezdni oraz  wykonaniu  przy  jezdni  cieku z elementów  prefabrykowanych zabezpieczono dno wąwozu przed   degradacją,  skarpy  wąwozu  przed  podmyciem i osuwaniem . Dzięki  przyjętym  rozwiązaniom  ograniczy  zamulanie  drogi  powiatowej nr 3121L  Krasnystaw – Niemienice – Białka. Droga  ta  stanowi ważne  połączenie dla  mieszkańców  okolicznych  miejscowości, umożliwia  bowiem  dojazd  do pól  uprawnych.

Prace  wykonywało: Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  Sp. z o.o.. ul. Podgórze 2 7, 22-100 Chełm.

Prace  wykonywane były w okresach: I  etap 17.09.2008r – 14.11.2008r. II  etap 28.05.2009r – 31.08.2009r.

Zabezpieczenie   wąwozu  lessowego  w  miejscowości   Niemienice  w 2008r.Nakłady  finansowe  ogółem:  434 224,74złObjętych  umową  o  dofinansowanie:  398 959,64złw tym  dofinansowanie MSWiA:  286 214,00złprzekazane na rzecz Powiatu Krasnostawskiego 35 265,10 zł

Zabezpieczenie   wąwozu  lessowego  w  miejscowości   Niemienice w 2009r.Nakłady  finansowe  ogółem:  199 652,15złObjętych  umową  o  dofinansowanie:  191 238,75złw tym  dofinansowanie MSWiA:  152 990,00zł

Data opublikowania: 08:16, 23 października 2019

Kategorie: Wąwozy