W nowym roku szkolnym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w gminie Krasnystaw opiekę znajdzie większa liczba dzieci niż obecnie. Nowe miejsca powstaną w ramach projektu, realizowanego wspólnie z Gminą Leśniowice, a współfinansowanego z pieniędzy unijnych.

   “Nowe leśne krasnoludki” to propozycja, która zakłada, że w obydwu gminach powstanie łącznie 35 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 20 w gminie Krasnystaw i 15 w gminie Leśniowice. W naszym przypadku po 5 dodatkowych miejsc będzie w przedszkolu w Siennicy Nadolnej oraz oddziałach przedszkolnych, działających przy szkołach podstawowym w Krupem, Jaślikowie i Małochwieju Dużym – wylicza wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która w imieniu obydwu samorządów podpisała już umowę o przyznaniu dofinansowania z samorządem województwa lubelskiego.

   Unijna dotacja zostanie wykorzystana na przygotowanie pomieszczeń dla dzieci, rozbudowę placów zabaw, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz dodatkowe zajęcia, wspierające ich rozwój. Chodzi m.in. o zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, porady psychologiczne i logopedyczne, a także inne zajęcia, których nie ma w podstawie programowej.

   Oprócz gmin Krasnystaw i Leśniowice, w realizację wszystkich pomysłów będą zaangażowane Leśniowickie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe i “Przestrzeń Możliwości” Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Rzeszowie oraz kadra pedagogiczna gminnych przedszkoli. Jest to pierwsza taka inicjatywa skierowana do przedszkolaków.

   Wcześniej podobne projekty były realizowane w szkołach dla starszych dzieci i młodzieży. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie dla przedszkolaków jest planowana na maj. Realizacja projektu “Nowe leśne krasnoludki” będzie kosztować prawie 740 tysięcy złotych, z czego około 630 tysięcy złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

   Resztę, proporcjonalnie do liczby nowych miejsc, zapewnią gminy Krasnystaw i Leśniowice w formie finansowego i rzeczowego wkładu własnego. Unijne środki mają wystarczyć na przygotowanie placówek, ich doposażenie i rozszerzenie oferty zajęć do końca czerwca 2023 roku.

Data opublikowania: 08:42, 11 marca 2022

Kategorie: Wiadomości