Kilkanaście samorządów z powiatów krasnostawskiego i chełmskiego wykonały kolejny krok w sprawie wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym dotacji z Unii Europejskiej.

    Samorządowcy powołali stowarzyszenie, którego głównym celem będzie rozwój Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego, opartego na lokalnych surowcach. W ten sposób samorządowcy sformalizowali współpracę, która trwa od prawie dwóch lat. Razem złożyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projekty utworzenia “Strefy Aktywności Gospodarczej LOPRS” i Lubelskiej Spiżarni – “Eko Przestrzeń Lokalnych Tradycji Kulinarnych i Innowacji Żywieniowych”. Obydwa znalazły się na liście “projektów priorytetowych”, które mają szanse na dotacje z Unii Europejskiej bez konkursu.     Wspólnie samorządy będą się starać także o pieniądze na inne przedsięwzięcia, które mają być zapisane w “Ponadlokalnej strategii rozwoju LOPRS”.     Docelowo chcemy ułatwić rolnikom sprzedaż produkowanych przez nich płodów, firmom skrócić szlak dostaw, poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z wytwórcami surowców, a całemu obszarowi dać szansę na bardziej efektywny rozwój. Zakres współpracy ma być spójny z charakterem naszych gmin, czyli branżą rolno-spożywczą – tłumaczy Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw, która jest jednym z członków nowego stowarzyszenia. Należą do niego również: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, gminy – Fajsławice, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, Kraśniczyn, Leśniowice, Rejowiec, Wojsławice, Rejowiec Fabryczny i Łopiennik Górny oraz Powiat Krasnostawski.     Wspólna strategia rozwoju jeszcze nie jest gotowa. Powstanie dokumentu będzie nadzorować zarząd stowarzyszenia, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele Miasta Krasnystaw, Miasta i Gminy Izbica oraz gmin – Leśniowice, Siennica Różana i Fajsławice.

ww (fot. UM Krasnystaw)

Data opublikowania: 07:50, 27 kwietnia 2022

Kategorie: Wiadomości