waDzięki wsparciu Unii Europejskiej zabytkowa Wieża Ariańska w Krynicy w gminie Krasnystaw odzyska swój dawny blask. Przetarg na wykonanie wszystkich robót powinien zostać rozstrzygnięty w tym miesiącu, a cała inwestycja ma być zakończona jesienią. Pochodząca z 17. wieku wieża stoi w lesie i była wielokrotnie niszczona przez wandali. W ramach remontu trzeba m.in.: uzupełnić ubytki w murze, wykonać tynki zewnętrzne i wewnętrzne, odtworzyć posadzki, poprawić pokrycie dachowe, a także wykonać wrota wejściowe i opaskę odwadniającą wokół wieży.

Firmy, które chcą się podjąć tego zadania, mogą składać oferty do 9 czerwca, a zwycięzca przetargu na wykonanie wszystkich prac będzie mieć czas do 28 października tego roku.

Gmina Krasnystaw pokryje tylko część kosztów, ponieważ na remont wieży pozyskała dotację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zewnętrzne środki powinny wystarczyć na pokrycie ponad 60 procent kosztów, ale ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Wieża Ariańska w Krynicy jest uznawana za najstarsze w Polsce mauzoleum w kształcie piramidy. Naukowcy, badający to miejsce twierdzą, że został tu pochowany podkomorzy chełmski Paweł Orzechowski, który był arianinem i nie mógł spocząć na katolickim cmentarzu.

Podczas II wojny światowej obiekt został uszkodzony, a ostatnia renowacja została wykonana w latach 50. minionego wieku.

Wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik podkreśla, że celem obecnej rewitalizacji jest pokazanie szerszej grupie zwiedzających piękna miejsca związanego z arianami, żyjącymi na tym terenie na przełomie 16. i 17. wieku.

wa

Data opublikowania: 05:31, 6 czerwca 2022

Kategorie: Wiadomości