W dniach 23-25 października 2019 r. delegacja z Gminy Krasnystaw na czele z Panią Wójt Edytą Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Golcem w ramach projektu pn.”Liderzy zmian na rzecz rozwoju społeczności” udała się z rewizytą do Gminy Zimno w Rejonie Włodzimierskim na Ukrainie.

Program wizyty był bardzo obszerny a rozpoczął się oficjalnym spotkaniem w Urzędzie Gminy Zimno z Wójtem Panem Wiaczesławem Katolikiem oraz Wójtem Smidyna Panią Oksaną Picyk. Tematyka spotkania dotyczyła różnych dziedzin życia społecznego w Polsce i na Ukrainie, organizacji pracy miejscowego samorządu, zrealizowanych projektów oraz wymiany doświadczeń. Przedstawiciele delegacji naszej gminy zapoznali się również z ustrojem państwa ukraińskiego oraz podziałem kompetencji pomiędzy różne szczeble administracji.W trakcie wizyty przedstawiciele Gminy Krasnystaw zwiedzili i zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem placówek oświatowych, straży pożarnej, domu pomocy społecznej, a także przedsiębiorstwa „Mikroklimat”. Przedsiębiorstwo to produkuje m.in. systemy wentylacji laboratoriów.

Członkowie delegacji wzięli również udział w obchodach jubileuszu 30-lecia szkoły w Zimnem.

 

 

Data opublikowania: 14:32, 29 października 2019

Kategorie: Wiadomości