Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), że dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Wykaz organizacji 2024 963,35 KB

Data opublikowania: 12:48, 8 marca 2024

Kategorie: Stowarzyszenia