herbugk wWójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na sesji w czwartek 29 czerwca. Mimo poważnego wzrostu cen energii, paliw i innych nośników oraz wojny w Ukrainie, które przełożyły się m.in. na ceny materiałów i koszty robót, poziom inwestycji w gminie Krasnystaw został utrzymany, a zadłużenie kolejny rok z rzędu zmniejszyło się. – Na zadania inwestycyjne wydaliśmy ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, co stanowi 12,33% budżetu i jest kwotą zbliżoną do 2021 roku. Jednocześnie o około 19 procent zmniejszyliśmy zadłużenie, które na koniec 2021 roku wynosiło prawie 11 milionów złotych, a w grudniu 2022 już 9,5 miliona. Oznacza to, że poziom zadłużenia w przeliczeniu na mieszkańca zmniejszył się z 1300 złotych do 1130 złotych – podsumowuje wójt gminy Krasnystaw.

Edyta Gajowiak-Powroźnik przyznaje, że częściej niż w poprzednich latach rada gminy zmieniała budżet, co było związane m.in. z cenami nośników energii, a także środkami przeznaczonymi na wypłatę dodatków energetycznych i zakup węgla oraz na pomoc dla obywateli Ukrainy. – Wzrost cen energii nie był dla nas dotkliwy, ponieważ mieliśmy długoterminową umowę, ale zmieniające się niemal co miesiąc ceny gazu poważnie uszczuplały nasz budżet. Już w drugim miesiącu roku okazało się, że brakuje pieniędzy na ogrzewanie urzędu gminy. Niektóre inwestycje zrealizowaliśmy zgodnie z planem w 2022 roku, ale środki zewnętrzne na rozliczenie tych zadań przyszły już w nowym roku budżetowym – podkreśla wójt gminy Krasnystaw. Wśród najbardziej kosztownych zadań było kilka inwestycji drogowych, w większości współfinansowanych z programów krajowych i funduszy unijnych. Chodzi m.in. o przebudowę drogi Jaślików – Kolonia Niemienice, wartą około 5 milionów złotych, z czego 95 procent stanowiła dotacja z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Korzystając z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ubiegłym roku Gmina Krasnystaw wybudowała drogi wewnętrzne w Osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej i kolejną drogę trasę gminną w tej samej miejscowości. Na pierwsze zadania samorząd wydał ponad 1 milion 900 tysięcy złotych, a na drugie ponad 1 milion. W obydwu przypadkach pieniądze z budżetu państwa zostały wykorzystane na pokrycie połowy kosztów. W 2022 roku rozpoczęła się również procedura, związana z budową drogi do terenów inwestycyjnych w gminie Krasnystaw o całkowitej wartości, przekraczającej 3 miliony złotych. Z ubiegłorocznego budżetu samorząd wydał na to zadanie około 500 tysięcy złotych. Wkład własny gminy nieznacznie przekracza 100 tysięcy złotych, natomiast resztę stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z 250 tysięcy złotych, które gmina otrzymała jako nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” 220 tysięcy wykorzystała na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, a pozostałą część przeznaczyła na dotację dla OSP Krupe, która łącznie z budżetu gminy otrzymała 200 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki wsparciu unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd przeprowadził rewitalizację Wieży Ariańskiej w Krynicy, która kosztowała prawie 370 tysięcy złotych. Pieniądze z PROW wystarczyły na pokrycie ponad 60 procent kosztów. Za 240 tysięcy gmina zleciła również opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Siennicy Nadolnej i sieci wodociągowej Krupiec – Ostrów Krupski. W 2022 roku samorząd inwestował także w rozwój umiejętności i zasobów cyfrowych. Za prawie 50 tysięcy złotych kupił komputery dla dzieci z rodzin, zamieszkałych na byłych terenach po PGR-ach. Pieniądze pochodziły z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Na liście wydatków są jeszcze m.in.: 400 tysięcy złotych na rozpoczęcie projektu dla przedszkolaków „Nowe leśne krasnoludki” wartego w całości 670 tysięcy, ponad 100 tysięcy złotych na edukacją ekologiczną z zakresu upcyklingu i akcję „Bliżej Europy” realizowane przez Szkołę Podstawową w Jaślikowie oraz prawie 50 tysięcy złotych na projekt „Aktywna mama”, który realizował gminny ośrodek pomocy społecznej. Projekt był skierowany do matek wracających na rynek pracy. Mimo tych, i wielu innych wydatków na koniec ubiegłego roku Gmina Krasnystaw wypracowała ponad 7 milionów 670 tysięcy nadwyżki operacyjnej, która pokazuje jakie są możliwości inwestowania i około 3 milionów 450 tysięcy nadwyżki budżetowej, które będzie sukcesywnie przeznaczać na inwestycje. Plan dochodów na 2022 rok został wykonany w 97 procentach, a wydatków w 82 procentach.

Data opublikowania: 13:16, 29 czerwca 2023

Kategorie: Wiadomości