herbugk m

W związku z trwającym stanem epidemii i wzrostem zachorowań Wójt Gminy Krasnystaw wprowadza wydłużone godziny pracy Urzędu,prosząc jednocześnie mieszkańców załatwiających sprawy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa. od 21stycznia 2022 r. godziny otwarcia urzędy uległy zmianie.

 

Urząd jest czynny od 7:00 do 18:30,z 30 – minutową przerwą od 12:30 do 13:00

Biuro Obsługi Interesanta obsługuje interesantów w godzinach 7:00 – 15.00Po godzinie 15:00 wizyta w urzędzie po uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi.

Proszę o możliwe ograniczenie wizyt do koniecznych.Preferowane jest załatwianie spraw w formie papierowej – (wzory pism wyłożone zostały na stoliku, urna wrzutowa na pisma ustawiona przy wejściu na parterze budynku urzędu), elektronicznej: email, e-PUAP lub telefonicznie.

 Nazwa komórki organizacyjnej
 Telefon
Adres e-mail 

Sekretariat
82 576 37 5382 576 14 3282 576 24 35
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców
82 576 37 53 wew. 004
boi@krasnystaw.ug.gov.pl

Referat FinansowyPodatki – wymiarPodatki – księgowość
82 576 37 53 wew. 10982 576 37 53 wew. 108
podatki@krasnystaw.ug.gov.pl

Referat Budownictwa,Gospodarki Przestrzenneji Ochrony Środowiska
82 576 37 53 wew. 206
budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl

USC, Meldunki
784 615 69182 576 37 53, wew. 001
usc@krasnystaw.ug.gov.pl

e-PUAP:/0606052/skrytka

Data opublikowania: 06:52, 26 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości