ue ug leader prow

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej będzie mieć nowe otoczenie.Przetarg na wykonanie robót już jest ogłoszony, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.

  Zanim centrum kultury wprowadziło się do obecnej siedziby, kilkanaście lat temu budynek został gruntownie zmodernizowany, ale jego otoczenie nie było zmieniane. 

  Teraz, korzystając z unijnego wsparcia, chcemy uporządkować i na nowo zagospodarować teren wokół obiektu – mówi zastępca wójta gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

  Przy centrum zostaną wymienione chodniki i zorganizowane miejsca parkingowe. Teren zostanie obsiany trawą i pojawią się nowe rośliny. Zostaną także zamontowane ławki i stojaki na rowery.

Władze gminy liczą, że wykonawcę robót uda się wybrać na przełomie lipca i sierpnia. Zakończenie inwestycji jest planowane na drugą połowę września.

  Część kosztów samorząd pokryje ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw+”.

Data opublikowania: 11:12, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne