Korzystając ze środków zewnętrznych w miejscowości Krupe Gmina Krasnystaw przeprowadziła termomodernizację miejscowej szkoły i przebudowała drogę, łączącą trasę wojewódzką z drogą gminną.

  Prace zostały wykonane jeszcze w 2020 roku, a uroczyste zakończenie obydwu inwestycji odbyło się w sobotę 20 lutego.

  Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród uczestników sobotniej uroczystości byli: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, posłowie Teresa Hałas i Krzysztof Grabczuk, senator Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, członek zarządu województwa Sebastian Trojak i prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Beata Fałda.

  Gospodarzami uroczystości byli wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, wiceprzewodniczący rady gminy Mirosław Berbeć i radna Magdalena Nowacka, dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Krupem Izabela Józefowska i przedstawiciele rady rodziców, sołtys Krzysztof Pędziński, prezes OSP Wiesław Kocimski oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz Piotr Hawryluk, który poświęcił nową drogę i szkołę.

   Termomodernizacja budynku szkolnego w Krupem to część większego projektu, na który miejscowy samorząd pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej. Przed trzema laty prace zostały wykonane w Wiejskim Domu Kultury w Krynicy, w 2019 termomodernizacja objęła przedszkole w Stężycy Kolonii i Szkołę Podstawową w Siennicy Nadolnej, a w ubiegłym roku były prowadzone także w Szkole Podstawowej w Jaślikowie, Szkole Podstawowej w Krupem wraz z przedszkolem i Zespole nr 3 Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Krasnymstawie, który prowadzi gmina wiejska.

   Zakres robót był podobny. To m.in. docieplenie ścian i izolacja fundamentów, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropodachów i częściowa wymiana pokryć dachowych, całkowita modernizacja kotłowni z wymianą grzejników i sieci wody użytkowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

  Dzięki temu wymienione budynki zyskały bardziej estetyczny wygląd, a co ważniejsze, ich utrzymanie stało się tańsze. Wartość całego projektu sięga 7,5 miliona złotych, w tym prawie 4 miliony 300 tysięcy to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Prace w Krupem kosztowały prawie 1,5 miliona złotych, w tym ponad 750 tysięcy stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  Przebudowa drogi w Krupem to wydatek rzędu prawie 1,5 miliona złotych, z czego około 800 tysięcy wynosi dotacja, którą Gmina Krasnystaw pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace były prowadzone na odcinku o długości prawie 900 metrów, łączącym drogę wojewódzką 812 Krasnystaw – Chełm z trasą gminną.

  Drogowcy częściowo poszerzyli jezdnię do 5 metrów, wykonali odwodnienie i zjazdy, utwardzili pobocza i położyli nową, asfaltową nawierzchnię. Ponadto na wysokości miejscowej szkoły został wybudowany chodnik o szerokości 2 metrów.

  Ze środków FDS Gmina Krasnystaw chce skorzystać także w tym roku. Na razie czeka na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji na przebudowę i rozbudowę dwóch dróg na Osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Wartość tych robót szacuje się na ponad 1 milion 900 tysięcy złotych. 

Data opublikowania: 06:20, 22 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości