Szanowni Państwo, w związku z procedowaniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” samorząd Gminy Krasnystaw przekazał do Wojewody Lubelskiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 

   Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o zgłaszanie chęci zakupu węgla do Urzędu Gminy Krasnystaw – Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku) lub na adres e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

  Dane potrzebne do zgłoszenia: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz planowana ilość i rodzaj zamawianego materiału opałowego (groszek, orzech, miał). Zgodnie z projektem ustawy, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2000 zł za tonę.

  

   Zgodnie z projektem ww. ustawy zakup ten będzie podzielony na dwie transze: max. 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony w styczniu 2023 r.Informacje od Państwa posłużą dobrze oszacować zapotrzebowanie na złożenie pierwszego zamówienia (w momencie przyjęcia przepisów przez Parlament i podpisania ustawy przez Prezydenta RP).

  

   W kolejnym etapie, aby kupić węgiel, mieszkańcy będą składać do gminy wnioski o zakup preferencyjny. Wniosek taki będzie mogła złożyć osoba, której przysługuje dodatek węglowy.

Data opublikowania: 07:09, 27 października 2022

Kategorie: Wiadomości