Gmina Krasnystaw przygotowuje się do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.    Wpływ na zapisy zmienionego dokumentu mają mieszkańcy, którzy przez kilka najbliższych tygodni mogą składać własne propozycje wykorzystania swoich nieruchomości. W marcu i kwietniu tego roku Rada Gminy Krasnystaw przyjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian MPZP w ośmiu obrębach geodezyjnych: Czarnoziem, Siennica Nadolna, Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Niemienice, Zastawie Kolonia, Łany i Zakręcie Kolonia.

   Kolejnym krokiem jest możliwość składania wniosków przez właścicieli działek, którzy na przykład obecne grunty rolne chcieliby w przyszłości przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne czy zagrodowe.

    Wszystkie propozycje wykorzystania nieruchomości muszą być zgodne ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, którego zgodnie z przepisami ustawowymi gmina nie może zmienić. Może jednak wprowadzać korekty w MPZP, ale muszą one być zgodne z zapisami studium.

Wnioski w tej sprawie można składać na formularzu, który jest dostępny na stronie: krasnystaw.ug.gov.pl oraz w pokoju numer 3 Urzędu Gminy Krasnystaw, gdzie trzeba złożyć wypełniony dokument.

Termin przyjmowania propozycji upływa 28 czerwca, a ostateczne decyzje w sprawie zmian w planie zagospodarowania podejmie rada gminy.

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 10:54, 13 czerwca 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości