Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

1.      Niemienice,

Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym

od 16.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice i Białka.

Kierunek rozwożenia: Białka          Niemienice

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem

od 16.09.2021 od godziny 18.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko

Kierunek rozwożenia: Zażółkiew (od strony Białki)        Rońsko

2.      Latyczów

Ochotnicza Straż Pożarna Siennicy Nadolnej

od 16.09.2021 od godziny 16.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Latyczów

Kierunek rozwożenia: Latyczów od strony Dworzysk

3.      Krynica

Ochotnicza Straż Pożarna Bzite

od 16.09.2021 od godziny 16.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Bzite, Józefów, Krynica, Krupe (Popówka)

Kierunek rozwożenia: Bzite        Józefów        Krynica         Krupe (Popówka) 

Data opublikowania: 13:13, 16 września 2021

Kategorie: Wiadomości